...

2006/Apr/13

...สวัสดีปีใหม่...

เป็นปีใหม่อีกวัน ที่ต้องทำงาน... ผ่านมาตั้งปีใหม่ ไทย จีน ฝรั่ง รวม 6 ครั้งหลังจากเรียนจบ...
อยู่เวรทุกครั้งเลย... ควรดีใจไหมเนี่ย

วันสงกรานต์

สงกรานต์ เป็นศัพท์สันสกฤต แปลว่า การเคลื่อนย้าย
หมายถึงการเคลื่อนย้ายของ ดาวเคราะห์ใดๆ ในที่นี้ หมายถึงพระอาทิตย์
ไปยังจักรราศีต่างๆ บนท้องฟ้า ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มดาวต่างๆ
จักรราศีบนท้องฟ้า มีรูปร่างลักษณะเหมือนไข่ มี 12 จักรราศี
แต่ละราศี มีระยะมุมประมาณ 30 องศา รวม 12 ราศี ครบรอบพอดี...
กลุ่มดาวของแต่ละราศี อาจมีการทับซ้อนไปยังราศีใกล้เคียง
ทำให้ในแต่ละราศี (แต่ละเดือน) อาจจะมีจำนวนวัน ไม่เท่ากัน

คำว่า สงกรานต์ แท้จริงแล้ว หมายถึงการเปลี่ยนของราศี ทุกๆ ราศี
แต่การเปลี่ยนของราศีมีน เข้าราศีเมษ เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่
จึงได้เรียกว่า มหาสงกรานต์... และกลายมาเป็นวันสงกรานต์ในปัจจุบัน
วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ทางจันทรคติ
แทบเมื่อเทียบเป็นสุริยคติ จะทำให้แต่ละปี วันสงกรานต์ไม่ตรงกัน
จึงนับเอาวันที่ 13 เมษายน ของสุริยคติ เป็นวันสงกรานต์ของทุกปี
โดยจะเรียกวันที่ 13 เมษายน ว่า วันมหาสงกรานต์
วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา
วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก

วันสงกรานต์ในสมัยโบราณ ถือเป็นช่วงแห่งการพักผ่อน
เนื่องจากว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยว
รวมถึงเป็นช่วงฤดูร้อน ทำให้เกิดประเพณีการละเล่นสาดน้ำกัน

ตำนานกำเนิดสงกรานต์

มีท่านเศรษฐีผู้หนึ่งไม่มีบุตรแต่ต้องการบุตรมาก
ด้วยถูกนักเลงสุราที่บ้านใกล้กันนั้นกล่าวคำหยาบช้าต่อเศรษฐี
ท่านเศรษฐีจึงกล่าวถามว่า "เหตุใดท่านจึง กล่าวดูถูกเราผู้มีสมบัติมาก"
นักเลงสุราตอบกลับว่า "ถึงแม้ท่านเป็นผู้มีสมบัติมาก แต่ท่านก็ไม่มีบุตร
เมื่อเสียชีวิตแล้ว สมบัติเหล่านี้ก็สูญเปล่า เรานั้นมีบุตร ย่อมประเสริฐกว่า"
ท่านเศรษฐีจึงได้จัดพิธีบวงสรวงขอบุตรจากพระอาทิตย์ และพระจันทร์
รอนานสามปีก็มิได้เกิดบุตร
เมื่ออาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ
ท่านเศรษฐีจึงพาบริวารไปบวงสรวงขอบุตรจากพระไทร
พระไทรมีความเมตตาสงสารเศรษฐีผู้นี้
จึงได้ขึ้นไปบนสวรรค์ทูลขอบุตรจากพระอินทร์ให้แก่เศรษฐี ผู้นั้น
พระอินทร์จึงให้ธรรมบาลกุมารเทวบุตรลงมาเกิดเป็นบุตรของท่านเศรษฐี

เมื่อภรรยาของท่านเศรษฐีคลอดบุตร
ท่านเศรษฐีได้ปลูกปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่ใต้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำ
และตั้งชื่อให้ว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารนี้เป็น
เด็กที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างมาก
เรียนรู้ไตรเทพจบเมื่ออายุ ๗ ขวบอีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ภาษานกได้อีก
ความดังกล่าวได้ล่วงรู้ถึงท้าวกบิลพรหม
ท่านจึงต้องการที่จะทดสอบปัญญาของธรรมบาลกุมาร
ท้าวกบิลพรหมจึงได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ถามปัญหาธรรมบาลกุมาร ๓ ข้อคือ

ข้อที่ ๑ เช้าราศีสถิตอยู่แห่งใด

ข้อที่ ๒ เที่ยงราศีสถิตอยู่แห่งใด

ข้อที่ ๓ ค่ำราศีสถิตอยู่แห่งใด

และตกลงกันว่า ถ้าธรรมกุมารสามารถตอบปัญหา ๓ ข้อนี้ได้ ภายใน ๗ วัน
จะตัดเศียรของตนบูชาธรรมบาลกุมาร
แต่ถ้าธรรมบาลกุมารไม่สามารถตอบปัญหาได้
ธรรมบาลกุมารต้องตัดศีรษะของตนบูชาท้าวกบิลพรหมเช่นกัน

เวลาล่วงเลยไปถึง ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้
ด้วยความกลัวอาญาท้าวกบิลพรหม
ธรรมบาลกุมาร จึงได้หนีไปแอบซ่อนอยู่ใต้ต้นตาล
และบนต้นตาลนั้นมีนกอินทรี ๒ ตัว ผัวเมียทำรังอยู่
นกอินทรีทั้งสองได้สนทนากันอยู่ในเรื่องการออกไปหากินในวันพรุ่งนี้
นางนกอินทรี : "พรุ่งนี้เราจะไปหากินที่ไหนกันดี"
นกอินทรีตัวผู้ : "พรุ่งนี้เราไม่ต้องออกไปหากินไกลหรอก
ด้วยพรุ่งนี้ธรรมบาลกุมารจะต้องตัดศีรษะบูชาท้าวกบิลพรหม
เนื่องจากตอบปัญหาไม่ได้"
นางนกอินทรี : "น่าสงสารกุมารน้อยยิ่งนัก
ท้าวกบิลพรหมก็ช่างถามปัญหาที่มนุษย์เกินจะตอบได้"
นกอินทรีรู้สึกหมั่นไส้นางนกอินทรี
จึงได้บอกถึงคำตอบที่ท้าวกบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารให้นางนกอินทรีได้รู้
นกอินทรีตัวผู้ : "ราศีแห่งมนุษย์นั้นจะสถิตอยู่ที่ร่างกายต่างวาระกัน คือ
เวลาเช้าจะสถิตอยู่ที่หน้า มนุษย์จึงต้องล้างหน้า
เวลาเที่ยงราศีสถิตอยู่ที่อก มนุษย์จึงต้องปะพรมน้ำที่หน้าอก
และเวลาค่ำสถิตอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงต้องล้างเท้า จึงจะพ้นอัปรีย์จัญไรทั้งปวง"

ธรรมบาลกุมารเมื่อได้ยินดังนั้น
ก็ได้จดจำคำตอบและนำไปบอกแก่ท้าวกบิลพรหม
ท้าวกบิลพรหมจึงจำต้องตัดเศียรของตนบูชาธรรมบาลกุมาร
แต่เศียรของท้าวกบิลพรหมมีพิษมาก
คือ ถ้าตัดแล้วตั้งไว้บนแผ่นดิน แผ่นดินก็จะลุกเป็นไฟ
ถ้าโยนขึ้นสู่ท้องฟ้าฝนก็จะตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล
และถ้าทิ้งลงมหาสมุทรน้ำก็จะเหือดแห้ง
ท้าวกบิลพรหมจึงรับสั่งเรียกธิดาทั้ง ๗
เพื่อให้นำเศียรของท้าวกบิลพรหมไปแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ ๖๐ นาที
แล้วจึงนำไปเก็บไว้ในมณฑปถ้ำธุลีเขาไกรลาศ ครั้นครบกำหนด ๓๖๕ วัน
(โลกสมมุติว่าเป็น ๑ปี) เป็นสงกรานต์
ซึ่งหมายถึงขึ้นปีใหม่นั้นเอง
นางสงกรานต์ก็จะต้องนำเศียรของท้าวกบิลพรหม
แห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุเป็นประจำทุกปี


อยากเล่นน้ำจัง

Comment

Comment:

Tweet


รูปข้างบนกะเทยป่าวอะ
#6 by ไ+เมบ้า (124.120.143.66) At 2006-04-15 00:03,


โอย...ร้อนจริง ๆ แต่ก็ไม่ได้เล่นน้ำเหมือนกันค่า

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่
#5 by ~*LuCReZiA*~ At 2006-04-14 21:51,
อยู่เวรเหมือนกัน

สาดกันเองนี่แหละ
#4 by PeeYong \-_-> At 2006-04-14 13:01,
มาเล่นด้วยก๊าบบ...... 5555+ โดนเต็มๆ แบล๋ๆๆๆ หวัดดีปีใหม่ไทยก๊าบบ....
#3 by aodness At 2006-04-13 11:43,
สวัสดีปีใหม่ค่า
ขอให้งานเสร็จเร็วๆนะคะ
มาเล่นน้ำกันเถอะ
#2 by ♡ BlackCrystal ♡ At 2006-04-13 11:35,
#1 by poor25hr. At 2006-04-13 11:15,